پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نورآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نورآباد 242446 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نورآباد باید ابتدا 0242446 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نورآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242446123456 را وارد نمایید. شهرستان نورآباد از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده