پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نعلبندان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نعلبندان 242452 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نعلبندان باید ابتدا 0242452 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نعلبندان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242452123456 را وارد نمایید. شهرستان نعلبندان از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده