پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد وزن معادل 28 گرم

1 پاسخ 1

اونس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد وزن معادل 28 گرم) (معادل 28 گرم) (28 گرم) (وزنی معادل 28گرم) () (وزنی معادل 28 گرم) (28گرم) (واحد وزن برابر 28 گرم)