پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خیابان گلکاری شده

1 پاسخ 1

بلوار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خیابان گلکاری شده) (خیابان گل کاری شده) ()