پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدخلج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدخلج 242467 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدخلج باید ابتدا 0242467 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدخلج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242467123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدخلج از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده