پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدآباد/بولاماجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدآباد/بولاماجی 242458 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدآباد/بولاماجی باید ابتدا 0242458 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدآباد/بولاماجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242458123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدآباد/بولاماجی از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده