پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سراینده سایه عمر

1 پاسخ 1

رهی معیری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سراینده سایه عمر) (نام سراینده سایه عمر) () (سراينده سايه عمر)