پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مامالان/پرچم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مامالان/پرچم 242298 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مامالان/پرچم باید ابتدا 0242298 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مامالان/پرچم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242298123456 را وارد نمایید. شهرستان مامالان/پرچم از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مامالان)