پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کسی که به میل خود آماده انجام کاری می شود

1 پاسخ 1

داوطلب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده