پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جنگ و پیکار

1 پاسخ 1

آورد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جنگ و پیکار) (جنگ وپیکار) (جنگ و پیکار در جدول) (پیکار) (جنگ وپیکار-پرسشکده) ()