پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گوندره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گوندره 242457 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گوندره باید ابتدا 0242457 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گوندره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242457123456 را وارد نمایید. شهرستان گوندره از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گوندره)