پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گوگجه قیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گوگجه قیا 241245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گوگجه قیا باید ابتدا 0241245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گوگجه قیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241245123456 را وارد نمایید. شهرستان گوگجه قیا از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده