پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیماری مرداب ها

1 پاسخ 1

مالاریا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرض مرداب ۷حرفی) (بیماری مرداب ها) ()