پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نوعی سیگار قدیمی

1 پاسخ 1

اشنو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سیگار قدیمی) (نوعی سیگار قدیمی) (سیگار قدیمی در جدول) () (نوعی سیگارقدیمی)