پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرماب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرماب 242482 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرماب باید ابتدا 0242482 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرماب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242482123456 را وارد نمایید. شهرستان گرماب از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()