پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کهلا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کهلا 242468 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کهلا باید ابتدا 0242468 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کهلا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242468123456 را وارد نمایید. شهرستان کهلا از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده