پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زیرکی و هوشمندی

1 پاسخ 1

دها


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیرکی و هوشمندی) (زیرکی) (زیرکی در پرسشکده) (هوشمندی و زیرکی) (زیرکی وهوشمندی) (زیرکی پرسشکده) (هوشمندی)