پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلتوق چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلتوق 241234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلتوق باید ابتدا 0241234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلتوق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241234123456 را وارد نمایید. شهرستان قلتوق از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده