پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تلاش ذهنی برای دستیابی به حقیقت

1 پاسخ 1

مکاشفه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلاش ذهنی برای دستیابی به حقیقت)