پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رشته کوه میان آسیا و اروپا

1 پاسخ 1

اورال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (کوهی دراروپا) (کوهی در اروپا)