پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان صائین قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان صائین قلعه 242562 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان صائین قلعه باید ابتدا 0242562 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در صائین قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242562123456 را وارد نمایید. شهرستان صائین قلعه از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()