پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سکه رایج عهد هخامنشی

1 پاسخ 1

دریک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سکه عهد هخامنشیان) (سکه رایج عهد هخامنشی) (سکه عهد هخامنشی) (نام سکه عهد هخامنشیان) (سکه عهدهخامنش) (سکه عهد هخامنش) (سكه عهد هخامنشيان) ()