پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شیوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شیوه 242383 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شیوه باید ابتدا 0242383 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شیوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242383123456 را وارد نمایید. شهرستان شیوه از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده