پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شویر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شویر 242573 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شویر باید ابتدا 0242573 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شویر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242573123456 را وارد نمایید. شهرستان شویر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده