پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از درختان سایه گستر

1 پاسخ 1

زبان گنجشک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درخت سایه گستر) (درختی سایه گستر) (از درختان سایه گستر) (نام درخت سایه گستر) (درخت سایه گستر ) (درخت سايه گستر) (ازدرختان سایه گستر) (نام درختی سایه گستر) (درختي سايه گستر) () (از درختان)