پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک روی/اژدهاتو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک روی/اژدهاتو 241238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک روی/اژدهاتو باید ابتدا 0241238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک روی/اژدهاتو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241238123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک روی/اژدهاتو از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده