پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سوکهریز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سوکهریز 242566 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سوکهریز باید ابتدا 0242566 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سوکهریز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242566123456 را وارد نمایید. شهرستان سوکهریز از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()