پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شعله آتش

1 پاسخ 1

لهیب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شعله آتش) (شعله اتش) (شعله) (زوبین) (شعله آتش پرسشکده) (شعله اتش پرسشکده)