پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سهرورد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سهرورد 242435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سهرورد باید ابتدا 0242435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سهرورد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242435123456 را وارد نمایید. شهرستان سهرورد از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده