پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تغار چوبی

1 پاسخ 1

لاوک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تغار چوبی) (خانه چوبی) (تغارچوبی) (تغار چوبی پرسشکده)