پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سایان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سایان 2417290 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سایان باید ابتدا 02417290 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سایان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02417290123456 را وارد نمایید. شهرستان سایان از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده