پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زنجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زنجان 241 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زنجان باید ابتدا 0241 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زنجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241123456 را وارد نمایید. شهرستان زنجان از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره زنجان) (پیش شماره 241) (پیش شماره کدام شهرستان 241)