پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زرین آبادخدابنده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زرین آبادخدابنده 242462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زرین آبادخدابنده باید ابتدا 0242462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زرین آبادخدابنده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242462123456 را وارد نمایید. شهرستان زرین آبادخدابنده از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده