پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان زرین آبادایجرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان زرین آبادایجرود 242372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان زرین آبادایجرود باید ابتدا 0242372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در زرین آبادایجرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242372123456 را وارد نمایید. شهرستان زرین آبادایجرود از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()