پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کوهی که کشتی نوح بر آن نشست

1 پاسخ 1

جودی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کوهی که کشتی نوح بر آن نشست) (کوهی که کشتی نوح برآن نشست) () (کوهی که کشتی نوح بران نشست) (کوهی که کشتی نوح بر ان نشست)