پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رجعین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رجعین 241268 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رجعین باید ابتدا 0241268 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رجعین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241268123456 را وارد نمایید. شهرستان رجعین از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رجعین)