پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دیزج آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دیزج آباد 241729 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دیزج آباد باید ابتدا 0241729 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دیزج آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241729123456 را وارد نمایید. شهرستان دیزج آباد از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیزج آباد)