پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دوتپه سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دوتپه سفلی 242432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دوتپه سفلی باید ابتدا 0242432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دوتپه سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242432123456 را وارد نمایید. شهرستان دوتپه سفلی از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دوتپه سفلی)