پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دستجرده چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دستجرده 242283 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دستجرده باید ابتدا 0242283 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دستجرده زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242283123456 را وارد نمایید. شهرستان دستجرده از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()