پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خنداب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خنداب 242443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خنداب باید ابتدا 0242443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خنداب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242443123456 را وارد نمایید. شهرستان خنداب از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره خنداب)