پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حشره چسبنده

1 پاسخ 1

کنه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حشره چسبنده) (نام حشره چسبنده) (حشره چسبنده در جدول) (حشره چسپنده) (حشره چسبنده ) (حشره ی چسبنده) (حشره جسبنده) (حشره چسبنده جدول) (حشره ى چسبنده) ()