پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پارچه پشمی پرزدار

1 پاسخ 1

فلانک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پارچه پرزدار) (پارچه پرز دار) (پارچه پشمی پرزدار) ()