پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خدابنده/قیدار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خدابنده/قیدار 242422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خدابنده/قیدار باید ابتدا 0242422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خدابنده/قیدار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242422123456 را وارد نمایید. شهرستان خدابنده/قیدار از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پیش شماره قیدار) (شماره تلفن های قیدار)