پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حصارمشمپا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حصارمشمپا 241272 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حصارمشمپا باید ابتدا 0241272 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حصارمشمپا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241272123456 را وارد نمایید. شهرستان حصارمشمپا از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده