پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چوزک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چوزک 242455 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چوزک باید ابتدا 0242455 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چوزک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242455123456 را وارد نمایید. شهرستان چوزک از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده