پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چورزق معجزات چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چورزق معجزات 241237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چورزق معجزات باید ابتدا 0241237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چورزق معجزات زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0241237123456 را وارد نمایید. شهرستان چورزق معجزات از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده