پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور قبرس چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت قبرس (Cyprus) ناکوسیا (Nicosia) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت قبرس) (مرکز قبرس) (پايتخت قبرس‍‍‍‍‍‍) (پایتخت کشور قبرس) (نام پایتخت قبرس) () (مرکزقبرس) (پایتخت قبرس کجاست؟) (پایتخت قبرس ) (قبرس کجاست) (مرکز قبرس کجاست) (نام مرکز قبرس) (پایتخت کشورقبرس) (مرکز کشور قبرس) (پایتخت قبرس چه نام دارد) (کشورقبرس) (پايتخت كشور قبرس) (قبرس+پایتخت) (لطیف پایتخت قبرس) (پایتختقبرس) (نام پایتخت کشور قبرس)