پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چسب/نکتو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چسب/نکتو 242388 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چسب/نکتو باید ابتدا 0242388 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چسب/نکتو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242388123456 را وارد نمایید. شهرستان چسب/نکتو از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده