پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چرگر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چرگر 242576 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چرگر باید ابتدا 0242576 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چرگر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242576123456 را وارد نمایید. شهرستان چرگر از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چرگر) ()