پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توزلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توزلو 242478 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توزلو باید ابتدا 0242478 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توزلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0242478123456 را وارد نمایید. شهرستان توزلو از توابع استان زنجان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(توزلو)